4 måter kunst bidrar til velferdssystemet på

4 måter kunst bidrar til velferdssystemet på

Vi hører stadig vekk begrepet velferdsstaten. Ofte dukker ordet opp i forbindelse med helsetjenester og skolepolitikk, samt i forskjellige budsjettforhandlinger. Derfor blir det ofte til at vi tenker penger og økonomi når vi hører ordet. Heldigvis er dette begrepet atskillig mer omfattende enn så. Det ligger i ordet at en […]

Berlin -Den frie kunstens by

Berlin -Den frie kunstens by

Berlin har utviklet seg til å bli en høyborg for de frie kunstnerne, og en europeisk kulturhovedstad. Få kunne ane at dette lå i kortene, da byen for rundt 25 år siden lå øde og forlatt, med tomme og nedslitte hus. De lave boligprisene som fulgte, bidro til at byen […]

Hva betyr kunst?

Hva betyr kunst?

Kunst kan bety så mangt, og det er ikke alltid vi bruker begrepet så bredt, som det egentlig kan brukes. Begrepet kunst, henger tett sammen med begrepet kunstig, og det kan lett assosieres med begrepet kultur. Motsetningen til begrepet kunstig, er dermed naturlig. Det vil si det som vokser og […]

Ekte Skandinavisk design?

Ekte Skandinavisk design?

Skandinavisk design har ett godt rykte i verden, og det er en god merkelapp for et produkt. Merkelappen i seg selv er likevel ikke det viktigste. Det viktigste er at det som selges under denne merkelappen, er varer av høy kvalitet, som er meget estetiske og funksjonelle, i en god […]

Kunstens frihet i Sverige?

Kunstens frihet i Sverige?

Dan Park er navnet på en svensk kunstner fra Malmö, som i den siste tiden har irritert så mange, at kunstneren har fått sine kunstverk beslaglagt, utstillingene er blitt stormet av politiet, og Dan Park selv har blitt dømt til lengre fengselsstraffer. Så lenge det ikke finnes dødsstraff i Sverige […]

Kunst betyr å skape

Kunst betyr å skape

I det lille store verket “Mennesket og Teknikken” av Oswald Spenger, finner vi en fascinerende utredning av hva det betyr å være menneske. Denne tyske filosofen fra mellomkrigstiden, gir oss med sitt verk en introduksjon til hva det betyr å være menneske, og til hvordan vi definerer oss gjennom den […]

Fotorealismen og det abstrakte

Fotorealismen og det abstrakte

Fotorealismen og det abstrakte stilles gjerne opp mot hverandre som motsetninger. Gjerne så blir dette som å sammenlikne hummer og kanari. De to stilretningene innen billedkunsten er nemlig gjensidig ekskluderende, men de er samtidig ute etter å bevege folk på liknende emosjonelt vis. Det abstrakte kan også bevege Det abstrakte […]

Investering i kunst?

Investering i kunst?

Ofte selges kunst som en investering. Det finnes sikre investeringer, som gjerne koster en del, mens det finnes mer risikable investeringer som kan være rimeligere, men som ikke nødvendigvis gir en direkte utbetaling verken nå eller i fremtiden. Derfor er kunst som en investering, et noe risikabelt foretak, eller noe […]

Kunst skal provosere?

Kunst skal provosere?

Det finnes mange som påstår at kunsten skal provosere. Det betyr ikke nødvendigvis at kunsten skal gjøre deg sint, men at kunsten skal bevege deg, og gjerne også noen andre. Det er et krav om at betrakteren skal bli beveget, enten på et emosjonelt nivå, eller på et høyere plan. […]