4 måter kunst bidrar til velferdssystemet på

Vi hører stadig vekk begrepet velferdsstaten. Ofte dukker ordet opp i forbindelse med helsetjenester og skolepolitikk, samt i forskjellige budsjettforhandlinger. Derfor blir det ofte til at vi tenker penger og økonomi når vi hører ordet. Heldigvis er dette begrepet atskillig mer omfattende enn så. Det ligger i ordet at en skal jobbe for at befolkningen i et land skal ha det bra, både materielt og på andre måter. Samtidig bør man ha muligheter til læring og erfaringer. I dagens samfunn blir dette ofte oversett i diskusjoner om tall og politiske beslutninger.

shutterstock_159444323Kunstens viktige rolle

Kunst er så absolutt en viktig faktor i en velferdsstat. Kunstnere har til enhver tid vært en gruppe som har gjennom musikk, bilder og ord tolket tiden de har levd i. De har satt fokus på urettferdighet og har gitt oss noen politiske oppvåkninger. Samtidig har forskjellige typer kunst gitt oss viten om tidligere perioder og hva som rørte seg blant befolkningen. I dagens velferdssamfunn kan kunst brukes til å gi folk en tankevekker, utfordre samfunnets satte rammer, få uttrykk for vanskelige følelser og fremme omgivelser som gir trivsel. Det finner man flere eksempler på hos babomsorg.no

Bruk kunsten slik du vil

Det spiller liten rolle hvilken type kunst man foretrekker. Vi har heldigvis tilgang til alle formene i dagens samfunn. Et godt velferdssystem skal ivareta deg og dine interesser, samt befolkningen som gruppe. Derfor er det viktig at du kan gå på konserter, utstillinger og annet kun for å ha det bra og få impulser. En befolkning som har et godt indre liv er også en glad befolkning. Vi vet alle at vår mentale helse påvirker vår fysiske helse. Kan man da kanskje si at kunst vil gi friskere mennesker, og at færre vil trenge hjelp fra helsevesenet?