l-k-v.no er en side for alle som er glade i kunst, både for de som liker å skape ting på egen hånd, så vel som de som samler, eller setter pris på store og imponerende verk og utøvelser.

Oppi det hele så liker vi å skape en diskusjon om hva kunst er, og hva som kan tolkes som kunst. Gjennom en slik kommunikasjon, eller en slik større samtale, kan vi nemlig omfavne helheten av hva kunst er. Skillet går nemlig ikke mellom hva som henger i ett galleri, og hva som blir stående utenfor, skillet går faktisk der hvor mennesker begynner å skape noe. Om dette så er god eller dårlig kunst, er den egentlige diskusjonen som burde føres.

Man kan i dag gå i ett norsk kunstgalleri, og se mange forskjellige stiler, retninger og uttrykksformer. Det finnes mange forskjellige måter å vurdere denne kunsten på. Vi kan kalle dette for forskjellige relevante perspektiver.

Ett perspektiv som er blitt viktig, er det økonomiske. Ofte er dette ikke koplet direkte til kvalitet. Ofte styres prisen på et kunstverk av rene markedsmekanismer, som ikke nødvendigvis produserer en ren kvalitet. Her spiller nemlig andre faktorer enn skjønnhet inn. Samspillet av tilbud og etterspørsel, anerkjennelse og kvalitet, ender nemlig gjerne med et kompromiss, eller med det som er ekstremt i form, samtidig som det er anerkjent i formalitet.

Vi kommer til å drøfte slike spørsmål, så vel som mange andre, på disse sidene. En samtale om norsk kunst og om internasjonal kunst er nemlig noe kunsten alltid trenger.