Hva betyr kunst?

artKunst kan bety så mangt, og det er ikke alltid vi bruker begrepet så bredt, som det egentlig kan brukes. Begrepet kunst, henger tett sammen med begrepet kunstig, og det kan lett assosieres med begrepet kultur. Motsetningen til begrepet kunstig, er dermed naturlig. Det vil si det som vokser og gror på egen hånd, i motsetning til det som mennesker skaper, med hendene, med munnen, med kroppen, eller på andre mer raffinerte vis . Det greske begrepet for kunst, techne, forteller oss enda mer om hva som egentlig skal kunne betegnes som kunst. Techne er roten til ordet teknikk, og læren om teknikk, teknologi.

Dermed kan vi konkludere at ordet kunst, slik vi bruker det i Norge i dag, ekskluderer mye av det som egentlig omfattes av begrepet. Begrepet er også blitt så snevert at det kun brukes om det som er kunsten til de rikeste, og de mest dannede.

Brukskunst er øvelse og disiplin

Hvis kunst er et begrep som omfatter alle menneskeskapte ting, så blir derimot begrepet mindre brukbart, men man kan med sikkerhet utvide begrepet til mange forskjellige former for brukskunst, uten at begrepet mister sin nytte.

Det finnes mange tradisjonelle former for dekorasjon, som uten problemer burde betegnes som kunst. Her finner vi også mange gamle norske aktiviteter, som treskjæring, rosemaling, eller strikking og andre former for håndarbeider, som veving, søm og korssting.

Mange kunstnere av den nye ironi-generasjonen, har tatt opp igjen disse formene for kunst, men med små vrier. Man kan finne vakre korsstingsduker som ber deg dra til helvete, eller har andre eksplisitte kommentarer. Den samme trenden finner man også andre steder i verden. Brukskunst kombineres med nye trender, og det skapes noe nytt og spennende. Dette sikrer at gamle teknikker overlever, og det gir noe ekstra til de gamle formene, som gjør at gamle skikker forblir attraktive.