Kunst skal provosere?

chris-gerbaux-abstract-realism-basquiatDet finnes mange som påstår at kunsten skal provosere. Det betyr ikke nødvendigvis at kunsten skal gjøre deg sint, men at kunsten skal bevege deg, og gjerne også noen andre. Det er et krav om at betrakteren skal bli beveget, enten på et emosjonelt nivå, eller på et høyere plan.

Abstrakt kunst skal også bevege

Den rene hensikten med abstrakt kunst, er at den skal bevege, gjennom at det skapes assosiasjoner hos betrakteren. Dette er selvfølgelig en subjektiv og intern reaksjon. Man kan sammenlikne den med de assosiasjonene som man får når man utsettes for poetisk språkbruk, eller andre former for interaksjon, som krever assosiasjon, for å bli forstått.

Dette kan være vanskelig å forstå for veldig mange, og man kan selvfølgelig stille spørsmål ved dette perspektivet. Skal man trenge en høyere utdannelse for å forstå kunst som beveger seg i en abstrakt retning? Vel, man må i alle fall være klar over den overordnede intensjonen som ligger i abstrakte kunstverk. Deretter kan det selvfølgelig også føyes til at det går an å bli beveget gjennom fargevalg, konnotasjoner og former, uten at man har kunnskapen som skal til for å analysere hva som foregår.

Figurative provokasjoner

Det har likevel ofte en langt sterkere effekt på allmuen, når kunstnere benytter seg av figurative virkemiddel. Den største suksessen er den surreale og figurative gatekunsten som har utviklet seg i mange av verdens storbyer. En av de mest kjente aktørene innen denne retningen er kanskje den anonyme kunstneren som presenterer seg under navnet Banksy, men det finnes mange andre.

Retningen slekter på tidligere figurativ kunst, men den har gjerne sterke surreale virkemidler, som skal bidra til å få betrakteren til å tenke seg om, enten når det kommer til hvordan de lever sitt liv, eller over mer målorienterte politiske budskap. Noen ganger er målet mindre omstridt, men kunsten lages simpelthen for å friske opp en grå fasade, eller for å glede folk med humor og samfunnskommentar.