Kunstens frihet i Sverige?

christo_0616_02Dan Park er navnet på en svensk kunstner fra Malmö, som i den siste tiden har irritert så mange, at kunstneren har fått sine kunstverk beslaglagt, utstillingene er blitt stormet av politiet, og Dan Park selv har blitt dømt til lengre fengselsstraffer.

Så lenge det ikke finnes dødsstraff i Sverige

Selv sier Dan Park at han kommer til å fortsette med å utøve ytringsfrihet i Sverige, og at han ikke kommer til å opphøre å lage kunst, så lenge det ikke finnes dødsstraff for provokativ kunst i Sverige.

Hva er så grunnen til at Dan Park har disse problemene med myndighetene, og med diverse politiske grupper i Sverige? Enkelt og greit så er kunsten til Dan Park frekk, den er provoserende, og den kan være fornærmende, på ett nesten barnslig vis. Dan Park leker med tabuer i det politisk korrekte Sverige. Den utdannede kunstneren bruker elementer av høyreekstrem propaganda, blandet med lavpannet humor, og han påpeker på dette viset en god del ting som man i Sverige helst ikke snakker om.

Saftig harselas og muligens rasisme?

Siden det ikke finnes mange kanaler for å publisere dette innholdet, har Dan Park hengitt seg til gatekunsten, og bruker mange av de typiske elementene, både i formspråket og i spredningen av kunsten. Noen ganger er det plakater som harselerer med lederen i Afrosvenskenes forening, mens det andre ganger er performance kunst i det offentlige rom.

Dan Park lider i alle fall for kunsten sin. Da han stilte opp med en sekk dopapir på en demonstrasjon for papirløse flyktninger ble han både bestjålet og banket opp.

Man snakker ikke om hudfarve, man snakker ikke om minoriteter, og man snakker som regel ikke om problemer forbundet med diverse såkalte svake grupper. Den eneste som bryter disse etablerte reglene i dagens Sverige, er satirikere eller hoffnarrer, som Dan Park, og det er nasjonalistiske politikere.